Hermed Indkaldes til generalforsamling, onsdag den 9.maj klokken 18:20

Hermed Indkaldes til ordinær generalforsamling i TMT Red Support, onsdag den 9.maj klokken 18:20 i Tønder Sport og Fritidscenter, Lokale J. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Beretning fra de nedsatte ad hoc udvalg.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år). Esben Lind (Villig til genvalg)

6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

  • Flemming Lund – valgt 2016 (Villig til genvalg)
  • Allan Mattesen– valgt 2016 (Villig til genvalg)

ej på valg:

  • Finn Harboe – valgt 2017
  • Morten Schneider– valgt 2017

6.2 Valg af suppleant.

  • Jan Pedersen (Villig til genvalg)
  • Kim møller (Villig til genvalg)

7. Valg af revisor (lige år). Bent Clausen

8. Eventuelt – herunder nyt fra TMT

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen vil der være bespisning. Prisen for mad, incl. en øl, en vand eller et glas vin vil være 100 kr. Tilmelding til generalforsamling og/eller spisning sker til Allan på tlf. 51 29 33 50.

Menu:  kyllingefilet, nakke og ringriddere , salat og kartoffelsalat.......

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk