Indkaldelse til generalforsamling 2018


Hermed Indkaldes til ordinær generalforsamling i TMT Red Support

Lørdag den 9.februar 2019.

Hermed Indkaldes til ordinær generalforsamling i TMT Red Support, fredag den 24.maj 2019 klokken 18:30. I Tønder Sport og Fritidscenter.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Beretning fra de nedsatte ad hoc udvalg.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år). Esben Lind

  • 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Morten Schneider – (Villig til genvalg) Finn Harboe– (Villig til genvalg) ej på valg: Flemming Lund – valgt 2018 Allan Mattesen– valgt 2018
  • 6.2 Valg af suppleant. Jan Pedersen (Villig til genvalg) Kim møller (Villig til genvalg)

7. Valg af revisor (lige år). Bent Clausen

8 Eventuelt – herunder nyt fra TMT

 

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen